Knæsmerter

Osteopati kan hjælpe ved knæsmerter

Knæsmerter

Knæsmerter kan være hæmmende i dagligdagen

Knæet er et af kroppens største led og spiller en afgørende rolle i vores bevægelse. Det samarbejder tæt med andre led som foden, anklen, hofte, bækken og lænderyg. Knæleddets primære funktion er at muliggøre bøjning og strækning, hvilket er essentielt for vores evne til at gå normalt. Et sundt knæ involverer et komplekst samspil mellem flere strukturer, og for at opretholde optimal funktion er det afgørende, at disse strukturer fungerer harmonisk sammen. Knæet indeholder mange strukturer som arbejder i et stort funktionelt samspil, det er uhyr vigtigt, at disse mekanismer kan udfører hver deres funktion for at knæet fungere optimalt. 

 

Undersøgelse af knæet

Grundet knæets biomekaniske funktion kræver det ligeledes en meget mekanisk tilgang. Dette udelukker dog ikke, undersøgelse af resterende af kroppen, da kroppens funktion som helhed påvirker knæets funktion.

Vi undersøger dig grundigt for at finde frem til årsagen af dine knæsmerter.

 

Hyppige årsager til knæsmerter

Osteopati og fysioterapi til behandling af behandling af knæ

Knæsmerter kan udløses af overbelastning, træning, fysisk traume eller opstå idiopatisk (uden kendt årsag). Når knæproblemer opstår, er det vigtigt at analysere knæets funktion nøje. Ofte er smerten ikke nødvendigvis præcis, hvor problemet opstår. Derfor er en grundig gennemgang af, hvordan problemet er opstået, samt en beskrivelse af smertens karakter vigtig. Herunder finder du information om nogle af de mest almindelige knæproblemer:

–   Korsbåndsskader

Kollaterale ledbåndsskader 

Menisk problemer

Løberknæ og Springerknæ

Baker Cyste

Artrose / Slidgigt

Bursitis

Plica Syndrome 

Osgood-Schlatter’s disease

Korsbåndsskader

Korsbåndsskader: Forståelse og Behandling

I knæet findes to vigtige korsbånd: Anterior Cruciate Ligament (ACL – Forreste Korsbånd) og Posterior Cruciate Ligament (PCL – Bagerste Korsbånd). Begge har deres unikke funktioner, men ACL-skader forekommer hyppigere end PCL-skader.

Forreste Korsbåndsskader

ACL har til opgave at forhindre fremadglidning af underbenet i forhold til lårbensknoglen. Det er en velkendt skade inden for sport, hvor hyppigheden er høj. Kvinder har en højere forekomst af ACL-skader end mænd. Akutte ACL-skader er almindelige, og i Sverige (2021) er der 78 skader per 100.000 mennesker, med en gennemsnitsalder på 32 år. Disse skader skyldes direkte kontakt i 30% af tilfældene og ukontrollerede bevægelser i 70% af tilfældene. ACL-skader klassificeres i grader 1, 2 og 3. En ruptur (grad 3) kræver ofte kirurgi.  Præoperativ træning er en god idé, efterfulgt af genoptræning efter operationen. Styrkelse af baglårsmusklerne kan også hjælpe med at forhindre fremadglidning af underbenet, da disse muskler udfører en lignende funktion.

Bagerste Korsbåndsskader

PCL forhindrer bagudglidning af underbenet i forhold til lårbensknoglen og er ca. dobbelt så stærkt som ACL. Det spiller også en rolle i modstand mod eksterne kræfter, der kan føre til rotation eller stress på knæet. PCL-skader opstår typisk som følge af fysiske traumer, ofte sammen med skader på andre ledbånd og menisk. Isolerede PCL-skader forekommer sjældent, kun hos 2 ud af 100.000 årligt (2022). De ses ofte i alderen 20-30 år, ofte som følge af motorcykelulykker. PCL-skader klassificeres også i grader 1, 2 og 3. Isolerede grad 1 og 2 skader kan behandles konservativt med positive resultater for sportslige aktiviteter, men akutte grad 3-skader kræver ofte kirurgi, efterfulgt af genoptræning.

Osteopati for Korsbåndsskader

Osteopati ser på kroppen som en helhed, ikke kun knæet og korsbåndsskaden. Vi undersøger også foden, anklen, hofte, bækken og lænderyg, da de alle er biomekanisk forbundne. Vi fokuserer på din krops funktionelle anatomi og hjælper dig med at undgå unødvendig belastning af dit knæ og korsbånd. Hvis du har brug for behandling eller genoptræning for din korsbåndsskade, er du velkommen til at kontakte os via mail, telefon eller book en tid hos os på klinikken. 

 

Kollaterale ledbåndsskader

Knæet har to kollaterale ledbånd – Mediale Collaterale Ligament (MCL – Indersidens Ledbånd) og Lateral Collaterale Ligament (LCL – Ydersidens ledbånd). De har samme funktion, men på hver deres side af knæet. 

Medial Collateral Ligament 

Indersidens ledbånd er opdelt i en overfladisk og dyb del. Ledbåndet strækker sig fra lårbenet til underbenet. Den primære funktion for MCL er, at modstå udefra kommende kræfter som kan påvirke knæet til at åbne på indersiden – Valgus stress. Derudover har MCL også funktionen at modstå udadrotation af underbenet jævnfør lårbenet. Skade på MCL kan være et overstræk, delvis ruptur eller total ruptur. Det er en af de strukturer i knæet, som hofte beskadiges. MCL skader klassificerers i grad 1-3. Det er vigtigt, at udelukke andre potentielle skader, når MCL beskadiges som fx meniskskade og korsbåndsskade.

Lateral Collateral Ligament 

 Ydersidens ledbånd er et ledbånd som strækker sig fra lårbenets yderside og smelter sammen med den ene baglårsmuskel – Biceps Femoris. LCL er anderledes ift. MCL, da den ses som en ekstrakapsulær ledbånd. Den primære funktion for LCL er, at modstå kræfter kommende indefra, som kan påvirke knæet til at åbne på ydersiden – Varus stress. LCL har dog ligesom MCL også funktion at modstå udadrotation af underbenet jævnfør lårbenet.  Som MCL, klassificeres LCL også i Grad 1-3, når skaden opstår. Det kan være en forstrækning af ledbåndet (Grad 1), delvis ruptur (Grad 2) og en total ruptur (Grad 3) som er forekommet. LCL er sjældent skadet isoleret, hvorfor det er vigtigt at teste korsbåndene og PCL (Posterior-Lateral Corner), da disse ofte beskadiges med LCL. 

Osteopati kan hjælpe med behandling af ledbåndsskade. Det må ikke negligeres, at en operation skal til mhp. evt. rekonstruktion, hvor osteopati og fysioterapi kommer ind i billedet både præoperativt og postoperativt. Formålet for behandlingen vil være, at fokuserer på de forskellige faser i kroppens helingsprocess, ligeledes lægges fokus på de forskellige steps i behandlingsstrategien. Vi behandler ikke kun ledbåndsskaden lokalt men også din krop som en helhed. Hvis du har eller har haft en ledbåndsskade og fortsat har behov for hjælp til at komme tilbage til en smertefri hverdag, så kontakt os gerne via mail, telefon eller book en tid her.

Menisk skader

Knæet indeholder 2 menisci, en på ydersiden (Laterale menisk) og indersiden (Mediale Menisk), totalt har vi 4. Funktionen af menisken er at modstå kræfter igennem benet, altså som en støddæmper i knæet, så knæet ikke bliver slidt. Den mediale menisk er mindre mobil end den laterale menisk. Skade på menisken kan skyldes ændret biomekanik dvs. ændring i bevægemønstret. 

Menisk skade kan altså opstå via et fysisk traume eller degenerativ over tid med ændret bevægemønster. Menisk skader forekommer ofte i sportens verden og står for ca. 15% af alle sportsrelaterede skader. Medial menisk skade er hyppigere set end lateral menisk skade, samt forekommer mere hos mænd end kvinder. Den mediale menisk er udsat for mere vægtbelastning end den laterale menisk, hvorfor det beskadiges hyppigst. 

Traumatiske menisk skader opstår ofte på grund af øget vægtbelastning i kombination med vrid på et let-bøjet knæ. Risikofaktorer for en menisk skade er hårdt fysiske sportsgrene med kontakt, alder, mandlig køn, vægt, hård fysisk træning, nedsat muskelstyrke og varus/valgus i underbenet. Skade på menisk er en risikofaktorer for slidgigt. Menisk skade kan give smerter langs ledlinjen i knæet, følelsen af at knæet “popper” i nogle tilfælde kan følelsen af at knæet låser også opstå. 

Det er vigtigt at få undersøgt knæet grundigt, hvis der er mistanke om en menisk skade. Akut skadesbehandling ved fysisk traume mod knæet anbefaler vi at anvende RICE-princippet: Rest, Ice, Compression, Elevation. Det er vigtigt at anvende dette de første 24 timer efter en akut skade, da de kan hjælpe med at reducere smerte og hævelse, derefter anbefaler vi at søge lægehjælp. 

Osteopati til Menisk skader

Det er typen af menisk skade samt de potentielle beskadiget strukturer der afgør, om der skal opereres eller ej. Det er ikke alle menisk skader som skal opereres, disse kan behandles med konservativ terapi såsom osteopati og fysioterapi. Efterfulgt en menisk skade er det vigtigt, at behandle knæet og menisken. Osteopatien fokuserer på, at genfinde kroppens og knæet stabilitet og balance igen. Osteopati vil fokuserer på kroppens biomekaniske forhold, samt vi vil fokuserer på at optimere dette, gennem behandling af hele din krop. Hvis du en mistanke om du har en  menisk skade, kontakt os gerne eller book en tid.

Løberknæ og Springerknæ

Løberknæ og Springerknæ er begge diagnoser, som opstår på grund af gentagen ensformig overbelastning. Smerten kan være lille til at starte med, og den kan intensiveres  over tid. Smerten opstår som resultat af inflammation grundet overbelastningen. 

Løberknæ

Løberknæ er en af de mest kendte skader i løb. Løberknæ står for ca. 22% af alle skader der opstår i benet. Årsagen til løberknæ er ofte multifaktoriel, men overordnet set fremprovokeres det af gentagen ensformig overbelastning. 

Det primære kendetegn for løberknæ er skarp smerte på ydersiden af knæet, specielt når hælen kommer i kontakt med underlaget, hvor smerten kan stråle til ydersiden af lår eller underben. Smerten provokeres og forværres ofte ved løb eller gang ned ad trapper. Prævalensen for Løberknæ hos kvinder vurderes til at være mellem 16-50% og for mænd 50-81%. 

Springerknæ 

Springerknæ forekommer primært for mænd der dyrker sport som belaster knæene i alderen 15-30 år. Prævalensen for Springerknæ er over 40%. Årsagen til Springerknæ er multifaktoriel, dog er den mest signifikante risikofaktor overbelastning i form af overtræning. 

Springerknæ kendetegnes ved smerter på forsiden af knæet, lige under knæskallen. Smerten er skarp og provokeres af belastning på knæet i retning med knæskallen samt musklerne i forlåret aktiveres – Quadriceps. 

Osteopati kan hjælpe på Løberknæ og Springerknæ 

Osteopati kan hjælpe på dine knæsmerter. Løberknæ og Springerknæ er begge et resultat af overbelastning. Når kroppen overbelastes er det vigtigt, at kroppen er i balance og stabil til at udfører, de funktionelle krav som kroppen udsættes for. Osteopati fokuserer på, at behandle din krop og knæ som en helhed. Gennem manuel behandling og træningsterapi fokuseres der på, at skabe balance og stabilitet, der kan mindske smerter. Hvis du har behov for hjælp til behandling af dit Løberknæ eller Springerknæ, booke en tid hos os på klinikken.

Baker Cyste

Baker cyste er en ledvæskeudposning i knæhasen, som kan være et resultat af en skade i knæet, hvorfor der dannes øget ledvæske i knæet. Hvis der opstår for meget ledvæske, kan dette medfører en Baker cyste, hvor den gennemtrænger ledkapslen på bagsiden af knæet.

 

Baker cysten opstår ofte som resultat af anden ledproblematik. Symptomerne på en Baker cyste er en svag smerte på bagsiden af knæet samt en mærkbar hævelse eller bule i knæhasen, nogle gange er denne synlig. Begrænset bevægelse i knæet kan også opstå, samt stivhed i knæet kan forekomme, hvilket kan provokeres af fysisk aktivitet. 

 

Da Baker cysten opstår på baggrund af anden problematik, er det vigtigt, at få undersøgt hele knæet. Osteopati kan hjælpe med en grundig undersøgelse af knæets strukturer. I nogle tilfælde kan det være behjælpeligt med en billeddiagnostisk vurdering. 

Osteopati hjælper dit knæ

Det er vigtigt, at få undersøgt knæet, samt din krop som helhed, hvis du har en Baker cyste. Osteopati kan hjælp med en grundig undersøgelse af de biomekaniske, neurologiske og vaskulære forhold. Osteopatien kan hjælpe dig med at få lagt en korrekt behandlingsstrategi samt hjælpe din krop som helhed. Osteopatien vil fokuserer på at finde frem til hvorfor Baker cysten er kommet, samt hjælpe dig med, at komme af med den igen. Hvis du har en Baker cyste og fortsat ikke ved hvorfor du har den, så tag fat i os på mail, telefon eller booke en tid her, så vi kan hjælpe dig med, at forstå hvorfor du har en Baker cyste og hvordan du behandler den.  

 

Artrose / Slidgigt i knæet

Slidgigt er noget der indtræffer for alle. Slitage opstår på baggrund af fysisk belastning og alder. Slidgigt i knæene kan opdeles en primær og sekundær slitage. Symptomerne på slitage er følgende: 

 

 • Stivhed i knæleddet
 • Igangsætningssmerter 
 • Smerter efter at have siddet eller været passiv i længere tid.
 • Følelsen og lyden af at knæet klikker eller knaser
 • Smerter som øges gradvist og forværres ved aktivitet. 

Primær slitage er forårsaget af degeneration dvs. naturlig aldringsproces eller naturlig belastning i takt med kroppen ældes. Sekundær slitage er forårsaget af anden problematik, såsom fx post-traumatisk resultat eller øget ledbrusk samt ledgigt(reumatoid artritis). Slitage er kronisk, derfor er der ingen behandlere som kan fjerne det, dvs. hverken kiropraktik, fysioterapi eller osteopati kan fjerne slitagen, dog kan konservativ terapi hjælpe til en bedre hverdag, samt hjælpe på smertehåndtering og guidning til en mere funktionel og potentielt smertefri hverdag.

Slidgigt påvirker ca. 6 % af alle voksne, kvinder (13%) er mere påvirket end mænd (10%) i alderen 60+. Blandt ældre som er over 70 år øges dette til 40 % af alle. Faktorer som kan påvirke til slidtage er alder, fysisk aktivitet, overvægt, hypermobilitet, instabilitet, fejlstilling i knæ osv.. 

 

Osteopati kan hjælpe dig med slidgigt. 

Behandling af slidgigt fokuserer ofte på træning eller operation. I Danmark tilbyder vi GLAiD træning, der fokuserer på, at træne muskulaturen omkring leddet uden direkte at provokerer og belaste leddet der er ramt af slidgigt. Osteopati kan hjælp med, at fokuserer på kroppens måde, at bevæge sig hensigtsmæssigt på. Vi fokuserer på din krop som helhed, samt hvordan din slidgigt påvirker dit bevægeapparat. Vi hjælpe dig gennem forståelse af problematikken, samt manuel behandling til at smertelindre og træningsterapi i så fald du ikke allerede er igang med dette. Hvis du har slidgigt eller har mistanke om at du er disponeret for at få slidgigt i dine knæ book en tid her. 

 

 

Bursitis, Plica Syndrom eller Hoffa’s Syndrom

I knæet forekommer der mange forskellige strukturer, disse kan skabe smerte og det kan være svært at skelne mellem hvad der er det ene og det andet. Slimsække og slimfolde kan ofte blive irriteret og give smerte. Smerten vil ofte være intens medfører ændringer i fysiske aktivitetsniveau samt bevægemønster. 

Pes Anserinus Bursitis 

Smerter på indersiden af knæet kan være mange ting, da rigtig mange strukturer er indvævet i hinanden på indersiden af knæet. Det er derfor vigtigt, at få undersøgt knæet grundigt, hvis smerter på indersiden forekommer. Pes Anserinus Bursitis er en inflammation af en slimsæk under muskel fæstet af M. Sartorius (forlår), M. Gracilis(inderlår) og M. Semitendinosus (baglår). Disse 3 muskler kan skabe irritation af slimsækken og give smerter på indersiden af knæet. Smerten vil ofte blive fremprovokeret at løb og trappegang, samt kan præsenterer andre symptomer. 

Plica Syndrom

Synovial Plica er en membran der ligger i knæet og opdeler knæet i 3 “rum”. Membranen har til formål at sørge for at leddet kan glide frit i bevægelse uden at skabe begrænsning eller friktion af strukturerne. Hvis de forskellige plicaer irriteres, skabes der inflammation, hvilket kan resulterer i Plica Syndrom. Hvis Plica Syndrom opstår, mister membranen sin elasticitet, hvilket kan forårsage smerter, klikkende/poppende lyde, lokal hævelse og begrænset bevægelighed. Smerten vil ofte ikke være til stede i begyndelsen af aktivitet, derefter øges de progressivt under aktiviteten.   

Hoffa’s Syndrom

Er også kendt som Infrapatellar Fat Pad Syndrom, hvor en af de tre “fedt puder” i knæet er blevet inflammeret. Hoffa’s Syndrom giver smerter på forsiden af knæet, da fedt puderne er lokaliseret bag knæskallen. De har til formål, at beskytte knæet og fungere som en støttepude til knæskallen mod skinnebenet og lårbenet (knæleddet). Hvis Corpus Hoffa bliver klemt eller skadet, kan den blive inflammeret og hæve, hvorfor smerter på forsiden af knæet opstår. 

Osteopati kan hjælpe på smerter i knæet. 

Ovenstående problemer opstår ofte når der ikke er balance i kroppen. Hvis kroppen ikke bevæger sig frit og funktionelt, kan disse problemer opstå. Osteopati kan hjælpe med at skabe balance i din krop, samt hjælpe din krop tilbage til et funktionelt bevægemønster.

Hvis du har smerter i knæet, som du ikke kan komme af med, så kan Osteopati hjælpe dig til, at komme på rette spor. Hvis du har spørgsmål til Bursitis, Plica Syndrom eller Hoffa’s Syndrom book en tid hos os på klinikken. 

Osgood-Schlatter Disease

OSD eller Schlatter knæ er en tilstand som mange unge atleter oplever. Det er ofte en sygdom, som medfører at mange desværre må stoppe deres sportsaktivitet grundet smerter. 

Osgood-Schlatter knæ kendetegnes ved skarpe smerter på forsiden af knæet lige under knæskallen. Ømhed ved berøring der hvor senen fra knæskallen hæfter på skinnebenet, hvor en bule ofte opstår grundet mikrotraumer og inflammation. 

 

Osgood-Schlatter knæ forekommer i mange sportsgrene, der involverer hop og høj-intenst løb. OSD forekommer ofte i alderen 12-15 år hos drenge og 8-12 år hos piger. Schlatter-knæ udvikler sig under perioden for modning af knoglerne, hvor det kan fremprovokeres af overbelastning. Gentagen overbelastning medfører mikrofrakturer og inflammation, der medfører hævelse og smerter samt ømhed ved berøring.   

 

Risikofaktorerne for at udvikle Schlatter-knæ er ofte overbelastning grundet sportsgrene involverende hop og høj-intens løb samt gentagene mikrotraume som følge af dette. Yderligere rammes drenge hyppigere end piger. Voksealderen eller en vækstspurt kan også fremprovokerer Schlatter-knæ. I 20-30 % af dem som rammes af Schlatter-knæ rammes begge knæ og ikke kun det ene. 

 

Symptomerne på Schlatter-knæ er smerter på forsiden af knæet med eller uden hævelse. Smerterne provokeres af fysisk aktivitet såsom cykling, løb, hop, sprint, trappegang og spark til en fodbold. Berøring ved senefæstet fra knæskallen til skinnebenet er smertefuldt, samt provokeres af sport. Smerten øges i takt med at sportsaktiviteten øges. Nogle har en lille bule på skinnebenet under knæskallen, hvilket er klassisk for Schlatter-knæ. 

 

Osteopati til Osgood-Schlatter Knæ

Mange forsøger at afhjælpe Schlatter-Knæ, da det ofte kan ende ud i, at Schlatter-knæ kan medføre ophold i den givne sportsaktivitet på grund af smerter. Osteopati fokuserer på at behandle kroppen som en helhed, hvor der ikke kun er fokus på Schlatter-knæet, men også hvordan resterende af kroppen bevæger og påvirker knæene. Hvis du eller dit barn har Schlatter-knæ og har brug for hjælp, så book en tid hos os, og vi står klar til at hjælpe dig og dit barn. 

 

Referencer

 1. Arendt EA, Agel J, Dick RA. Anterior cruciate ligament injury patterns among collegiate men and women. J Athl Train 1999;34
 2. Beynnon BD, Johnson RJ, Abate JA, Fleming BC, Nichols CE. Treatment of anterior cruciate ligament injuries, part I. The American journal of sports medicine. 2005 Oct;33(10)
 3. Brophy RH, Wojtys EM, Mack CD, Hawaldar K, Herzog MM, Owens BD. Factors associated with the mechanism of ACL tears in the National Football League: A video-based analysis. Orthopaedic journal of sports medicine. 2021 Nov 8;9(11)
 4. Cui A, Li H, Wang D, Zhong J, Chen Y, Lu H. Global, regional prevalence, incidence and risk factors of knee osteoarthritis in population-based studies. EClinicalMedicine. 2020
 5. Denti, Matteo, et al. “Traumatic Meniscal Lesions. Surgery of the Meniscus. Springer Berlin Heidelberg, 2016
 6. Di Sante, L., Paoloni, M., Ioppolo, F., Dimaggio, M., Di Renzo, S., & Santilli, V. Ultrasound-guided aspiration and corticosteroid injection of Baker’s cysts in knee osteoarthritis: a prospective observational study. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2010
 7. Domnick C, Raschke MJ, Herbort M. Biomechanics of the anterior cruciate ligament: Physiology, rupture and reconstruction techniques. World journal of orthopedics. 2016 Feb 18;7(2).
 8. Edama M, Otsuki T, Yokota H, Hirabayashi R, Sekine C, Maruyama S, Kageyama I. Morphological characteristics of the infrapatellar fat pad. Scientific Reports. 2022
 9. Fritschy, D., Fasel, J., Imbert, J. C., Bianchi, S., Verdonk, R., & Wirth, C. J. The popliteal cyst. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2006
 10. Gaitonde DY, Ericksen A, Robbins RC. Patellofemoral Pain Syndrome. Am Fam Physician. 2019
 11. Hsu H, Siwiec RM. Knee Osteoarthritis. 2019
 12. Huang TW, Wang CJ, Huang SC. Polyethylene-induced pes anserinus bursitis mimicking an infected total knee arthroplasty: a case report and review of the literature. J Arthroplasty. 2003
 13. Indiran V, Jagannathan D. Osgood-Schlatter Disease. N Engl J Med. 2018
 14. Kenta, & Khanduja. (2009). Synovial plicae around the knee. The Knee, 97-102.
 15. Lack S, Neal B, De Oliveira Silva D, Barton C. How to manage patellofemoral pain – Understanding the multifactorial nature and treatment options. Phys Ther Sport. 2018
 16. LaPrade, R. F., Macalena, J. A. Fibular collateral ligament and the posterolateral corner. Insall & Scott Surgery of the Knee. 5th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Churchill Livingstone, 2012.
 17. Larbi A, Cyteval C, Hamoui M, Dallaudiere B, Zarqane H, Viala P. et al. Hoffa’s disease: A report on 5 cases. Diagnostic and interventional imaging. 2014
 18. Logan CA, Bhashyam AR, Tisosky AJ, Haber DB, Jorgensen A, Roy A, Provencher MT. Systematic Review of the Effect of Taping Techniques on Patellofemoral Pain Syndrome. Sports Health. 2017
 19. Malagelada F, Vega J, Golano P, Beynnon B, Ertem F. Knee Anatomy and Biomechanics of the Knee. In: DeLee & Drez’s Orthopaedic Sports Medicine. 4th ed. Elsevier Health Sciences, 2014.
 20. Michael JW, Schlüter-Brust KU, Eysel P. The epidemiology, etiology, diagnosis, and treatment of osteoarthritis of the knee. Deutsches Arzteblatt International. 2010
 21. Midtiby SL, Wedderkopp N, Larsen RT, Carlsen AF, Mavridis D, Shrier I. Effectiveness of interventions for treating apophysitis in children and adolescents: protocol for a systematic review and network meta-analysis. Chiropr Man Therap. 2018
 22. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinial oriented anatomy. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2010.
 23. Nagano Y, Ida H, Akai M, Fukubayashi T. Biomechanical characteristics of the knee joint in female athletes during tasks associated with anterior cruciate ligament injury. The Knee. 2009 Mar 1;16(2)
 24. Nelson EW, LaPrade RF. The anterior intermeniscal ligament of the knee. An anatomic study. Am J Sports Med. 2000
 25. Osman MK, Irwin GJ, Huntley JS. Swelling around a child’s knee. Clin Anat. 2011
 26. Pearson New International Edition: Human Physiology, an integrated approach. (2014) Harlow: Pearson
 27. Phinit Phisitkul, Stan L James,Brian R Wolf, and Annunziato Amendola. “MCL Injuries of the Knee: Current Concepts Review”, 2006, The Iowa Orthopaedic Journal
 28. Rathleff MS, Straszek CL, Blønd L, Thomsen JL. [Knee pain in children and adolescents]. Ugeskr Laeger. 2019
 29. Rennie WJ, Saifuddin A. Pes anserine bursitis: Incidence in symptomatic knees and clinical presentation. Skeletal Radiol. 2005
 30. Roofeh. (2008, Juli). The medical plica syndrome can mimic recurring acute haemarthroses. HAEMOPHILIA , pp. 862-862.
 31. Sanchez JE, Conkling N, Labropoulos N. Compression syndromes of the popliteal neurovascular bundle due to Baker cyst. Journal of vascular surgery. 2011
 32. Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus deel 1: Algemene anatomie en bewegingsapparaat. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2005.
 33. Singh JK, Verma A. PREVENTION OF ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT (ACL) INJURY AND ENHANCE PERFORMANCE PROGRAM. IJRAR-International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR). 2020 Feb;7(1)
 34. Smith JM, Varacallo M. Osgood Schlatter’s disease (tibial tubercle apophysitis). 2019
 35. Tandet, & Nisonson. (1992). The plica syndrome. ORTHOPEDIC CLINICS OF NORTH AMERICA , 613-618.
 36. Tindel, & Nisonson. (1992). The plica syndrome. ORTHOPEDIC CLINICS OF NORTH AMERICA , 613-618.
 37. Vaishya R, Azizi AT, Agarwal AK, Vijay V. Apophysitis of the tibial tuberosity (Osgood-Schlatter Disease): a review. Cureus. 2016
 38. Watanabe H, Fujii M, Yoshimoto M, Abe H, Toda N, Higashiyama R, Takahira N. Pathogenic Factors Associated With Osgood-Schlatter Disease in Adolescent Male Soccer Players: A Prospective Cohort Study. Orthop J Sports Med. 2018
 39. Whiting WC, Zernicke RF. Biomechanics of musculoskeletal injury. 2nd ed. Human Kinetics, 2008.
 40. Zanetti M, Pfirrmann CW, Schmid MR, Romero J, Seifert B, Hodler J. Patients with suspected meniscal tears: prevalence of abnormalities seen on MRI of 100 symptomatic and 100 contralateral asymptomatic knees. AJR Am J Roentgenol 2003
Scroll to Top